Arkiv

Foreningens arkivalier ligger på Lokalhistorisk Arkiv

Bestyrelsen har i flere omgange overdraget arkivalier til Lokalhistorisk Arkiv. Arkivalierne består i det væsentlige af vedtægter og regnskaber, der beskriver foreningens virke.

Første overdragelse skete i 1999. I 2014 gennemgik Seniorklubben yderligere arkivmateriale  og udarbejdede indholdet til 'Det historiske hjørne'.

Herefter besluttede bestyrelsen, at alle gamle protokoller og den store samling af tidsskrifter, som stammer tilbage fra foreningens start, samt foreningens fane, skulle overdrages til Lokalhistorisk Arkiv.

Dette skete formelt ved foreningens generalforsamling i oktober 2014. Efterfølgende blev 10 flyttekasser med arkivalier afleveret til Lokalhistorisk Arkiv repræsenteret ved Esben Graugaard.

En oversigt over de effekter, der er overgivet til Lokalhistorisk Arkiv, finder du herunder.

Links
Se arkivalier
Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside


Referater fra gamle generalforsamlinger 

I de gamle protokoller findes bl.a. udklip fra de referater, der har været bragt i de lokale aviser fra foreningens generalforsamlinger:

 

1928 Generalforsamling afholdt på Knudsens Hotel

1938 Generalforsamling afholdt på Knudsens Hotel

 

Et projekt af Sille Radoor Larsen

En analyse af praksisser for udvikling og velfærd i de danske købstæder ca. 1950-1970 med Holstebro som eksempel.

I dette projekt, som forestås af Sille Radoor Larsen, der var ansat som Ph.d. Stipendiat på Holstebro Museum, vil der være særlig fokus på Holstebro Industri- & Håndværkerforening og Holstebro Handelsstandsforenings rolle i erhvervsudviklingen.

Projektbeskrivelsen kan findes her, mens en artikel om projektet kan findes her.

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk