SMVholstebros bestyrelser gennem tiden


Der er udarbejdet en oversigt over foreningens bestyrelser fra starten i 1871 til nu.

Kilden til denne oversigter for de første 75 år det jubilæumsskrift, der er omtalt under 75-års-jubilæet, og for perioden fra 1949 til nu er det optegnelser fra de mange protokoller, der dokumenterer bestyrelsernes og foreningens virke. I de første 75 år er der redegjort for, hvem der var formand og hvem, der i øvrigt var medlem af bestyrelsen i de respektive år. Fra 1949 og frem stammer de mere detaljerede oplysninger fra læsning af de gamle protokoller.

Se oversigten over foreningens bestyrelser her.

Billeder af bestyrelserne

test

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk