Foreningens virksomhed

Et godt samarbejde lokalt


Foreningen lever op til sin formålsparagraf på forskellig vis.

Vi har et godt samarbejde med kommunens lokalforankrede foreninger og interesseorganisationer, og vi er i tæt kontakt med Holstebro Kommune, hvor vi ad hoc bliver taget med på råd i mange sammenhænge.

Derudover har vi nedsat en række udvalg, og vi deltager i eksterne udvalg og bestyrelser der på forskellig vis er relevante for foreningens og medlemmernes interesser. Heraf skal nævnes følgende:

Uddannelsescenter Holstebro (UCH)
Skolen er i sin tid startet af foreningen. Foreningen har en plads i skolens bestyrelse, og den varetages pt. af formanden, Bjarne Sørensen.

Holstebro Kommune
Udvalg vedrørende kommuneforhold. Foreningen er i løbende kontakt med Holstebro Kommune og deltager blandt andet i regelmæssige møder med Borgmesteren og kommunens ledelsesgruppe.

Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Nupark
Foreningen har en plads i bestyrelsen, som varetages af Jan H. Jacobsen.

Bestyrelsen for ErhvervsForum Holstebro
Foreningen har en plads i bestyrelsen, som varetages af Bjarne Sørensen, der samtidig er formand for ErhvervsForum Holstebro.

Kommunikationsudvalg (politik/SoMe)
Udvalgets formål er at synliggøre foreningens holdninger og deltage i den lokale debat om emner, som falder ind under foreningens formålsparagraffer samt at formidle interessant info til medlemmerne via nyhedsbreve og hjemmeside.

Arrangementsudvalget
Foreningen indbyder løbende over året til diverse arrangementer, f.eks. virksomhedsbesøg, politiske møder, politisk debat og møder med erhvervsrelevante indlæg. Til de fleste af arrangementerne kan hvert medlem medtage en ledsager.

Festudvalg
Festudvalget planlægger foreningens generalforsamling samt arrangementer af mere social karakter bl.a. den legendariske forårsfest.

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk