Seniorer støtter unge

En anden slags frivilligt arbejde

En elev på en byggefagsuddannelse i Holstebro har udfordringer, og det var usikkert, om han ville komme gennem en prøve. Men han bestod og endda rigtig godt. Eleven takkede omgående den støtteperson, der har hjulpet ham under uddannelsen: ”Uden støttepersonen var jeg ikke kommet videre.” Nu er eleven snart færdiguddannet håndværker!

Uddannelsescenter Holstebro har tilknytte otte seniorer på erhvervsuddannelserne og på teknisk gymnasium og handelsgymnasiet, og de prøver at give blandt andet ordblinde elever selvtillid og selvværd, så de får gennemført uddannelsen.

Sådan undgås det, at unge falder fra:
Seniorerne Kirsten og Evald støtter elever til at gennemføre en uddannelse

Uddannelsescenter Holstebro har tilknyttet otte seniorer, som i nogle timer om ugen hjælper elever med det faglige og med at trives i deres klasse.

Den 71-årige snedker Evald Schmidt gik på efterløn for otte år siden. Men han bruger stadig sit fag og sine livserfaringer. Evald Schmidt kommer nogle timer om ugen på Uddannelsescenter Holstebro. Her hjælper han elever, som for eksempel er ordblinde eller har andre udfordringer. Han bistår dem både med det faglige og med at trives i omgangen med kammerater og lærere.

Evald Schmidt er en del af et korps på otte eksterne støttepersoner på skolen. De er seniorer og har forladt arbejdsmarkedet. Men de vil stadig gerne yde en indsats – nu for at undgå at unge falder ud af uddannelsessystemet.

For nylig var to af Evald Schmidts unge til svendeprøve. De bestod begge, og deres støtteperson er stolt af dem.

- Det giver så meget mening at se unge lykkes, siger Evald Schmidt.

65-årige Kirsten Ringgaard er en anden af støttepersonerne. Hun er sygeplejerske og har i mange år undervist på Via University College. Straks efter hun gik på pension fra sit job som lektor, begyndte hun på Uddannelsescenter Holstebro i nogle timer om ugen.

Kirsten Ringgaard støtter elever på både teknisk gymnasium og erhvervsuddannelserne. Nogle af eleverne har adhd, autisme eller andre diagnoser. Andre har brug for faglig støtte for eksempel i forbindelse med ordblindhed. Flere skal have støtte til at indgå i sociale relationer og i at kunne deltage i gruppearbejde i klassen.

- Det er svært for læreren både at undervise og at tage sig af elever med særlige behov. Det kan i nogle situationer gavne hele holdet, at der somme tider er to voksne i klassen, siger Kirsten Ringgaard.

En af støttepersonernes vigtigste opgaver er at skabe ro, struktur og overblik. Nogle elever kan have udfordringer, og alle er forskellige, og så kan faren være, at de dropper ud. Koordinator Jannie Vedel Andersen fortæller, at seniorerne er særligt gode til at opbygge gode relationer til eleverne.

- Det gør, at de lykkes med deres uddannelse, siger Jannie Vedel Andersen.

Uddannelsescenter Holstebro har også fastansatte, fuldtids støttepersoner. Men for nogle elever giver det en særlig gevinst, at det er en senior, der støtter dem.

- De har en ro og livserfaring, som smitter positivt af på eleverne, fortæller Jannie Vedel Andersen.

De eksterne støttepersoner får en timeløn for deres indsats. Men det er ikke derfor, Evald Schmidt kommer. Indtil i år blev han ovenikøbet trukket i pension på grund af lønnen.

- Det er bare så givtigt at hjælpe de unge, siger Evald Schmidt.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos 
SPS-koordinator Jannie Vedel Andersen, Uddannelsescenter Holstebro, tlf. 9912 2209, jva@ucholstebro.dk

Links:
Uddannelsescenter Holstebro
Specialpædagogisk støtte på Uddannelsescenter Holstebro
SPS – specialpædagogisk støtte på landsplan
Danmarks Statistik: Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper

Denne pressemeddelelse er udsendt af Holstebro Pressen, som udgives af en arbejdsgruppe, der ønsker at udbrede kendskabet til, hvad der foregår på virksomheder, arbejdspladser, institutioner og andre steder i Holstebro Kommune. Arbejdsgruppe: Thomas Birch, Anders Nørgård, Ole Nielsen, Niels Christian Andersen, Peter Vinge Koustrup, Michael Ulsted, Mette Mørk Andersen, Jens Kristian Larsen, Peter Kjeldbjerg, Nanna Seidelin og Niels Stoktoft Overgaard (journalist). Kontakt til arbejdsgruppen: niels@stoktoft.dk

 

 

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk