AP Services

Borgmesteren fra Odessa på besøg

Corona gav vestjysk virksomhed jackpot, og nu skaber krig i Ukraine og oprustning i verden ny vækst

I snart 20 år har AP Services i Holstebro solgt hospitalsartikler og præhospitaludstyr, og firmaet havde alle kontakter til producenter og kunder, da corona brød ud. Salget af navnlig værnemidler gav i både 2020 og 2021 jackpot på regnskabet. Nu er afsætningen af håndsprit og andet tilbage på tidligere niveau, men i stedet skaber krigen i Ukraine og den oprustning, som er fulgt med, ny vækst.

AP Services har haft besøgt af borgmesteren i Odessa (ca. 1 million indbyggere), som gerne ville se alle de varer, som firmaet kan tilbyde ukrainerne. Pressemeddelelse nedenfor og vedhæftet.

Vestjysk firma har Nato, FN og EU som kunder
Sender nødhjælpsudstyr til Ukraine og andre brændpunkter

Krig i Østeuropa fører til oprustning, og det skaber ny vækst hos AP Services i Holstebro, der er i gang med at udvikle nye produkter og gør klar til at ansætte flere

Ægteparret Sisse og Allan Pedersen er hjerteløbere og fik for nylig en alarm. De glædede sig over, at de sammen med andre fik genoplivet personen. Men bagefter glædede de sig også over, at de i både ambulance og lægehelikopter så udstyr fra deres firma, AP Services.

Virksomheden sælger nærmest alt fra forbindinger til mobile operationsstuer. Sygeplejerske Sisse Lind Pedersen og paramediciner Allan Pedersen har med deres faglige baggrund over 20 år opbygget AP Services, der leverer præhospitalt udstyr, rådgivning og træning.

I øjeblikket går mange af deres varer til Ukraine. Virksomheden har blandt kunderne både FN og EU. De sælger også, når private firmaer og velhavere gerne vil give udstyr til det krigshærgede land. Danmark og andre lande vil bruge flere penge på forsvaret, og det vil uvægerligt give vækst hos et firma, der har militær og beredskab som store kunder.

Omsætningen hos AP Services eksploderede, da corona brød ud. Firmaets opbygning gjorde, at den var forberedt på sådan en pandemi. Indehaverne havde forbindelse til producenter af værneudstyr, og AP Services var den ene af kun tre firmaer, som leverede masker, dragter og andet grej til Nato.

- Når vi får vækst, er det tit på en trist baggrund med katastrofer eller andre begivenheder. Men så er det godt, at vi kan levere det udstyr, der redder liv. Vi har aldrig satset på vækst, men på at kunne gøre en forskel, siger administrerende direktør Sisse Lind Pedersen.

AP Services beskæftiger i øjeblikket 15 personer, men gør klar til at ansætte flere. I den sidste tid har virksomheden beskæftiget flere ukrainere. De er med til at pakke udstyr, som går til deres hjemland. Virksomheden har også haft besøg af borgmesteren i den ukrainske storby Odessa. AP Services importerer mange af sine varer, men er nu også begyndte at udvikle og designe egne produkter under mærket Norse Rescue – nordisk redning.

De to stiftere har for nylig solgt en lille andel af virksomheden til Anders Hedeholm Lindhardsen, der tidligere var medindehaver af Holstebro-virksomheden Creativ Company. Sisse og Allan Pedersen havde ikke brug for en kapitalindsprøjtning, men for viden til at løfte organisationen.

- Det er fantastisk, at vi i Holstebro har en virksomhed, der i krisesituationer har stor betydning ude i verden, siger Anders Hedeholm Lindhardsen, der nu virker som bestyrelsesformand i AP Services.

Forsyningsproblemerne under corona har vist mange danske virksomheder, at det er vigtigt at have lagre tæt på.
Det mærker Holstebro Lagerhotel A/S, der inden 1. maj tager knap 8.000 kvadratmeter nybyggede haller i brug, og som dermed siden 2017 har femdoblet sin kapacitet fra under 5.000 kvadratmeter til i dag samlet op mod 25.000 kvadratmeter.

 

 

 

Egen Produktserie AP Services Holstebro

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk