Generalforsamling 2022

Dagsorden til generalforsamling 2022

Holstebro Industri- & Håndværkerforening har hermed fornøjelsen at invitere til foreningens generalforsamling med efterfølgende torskespisning

Torsdag 6. oktober 2022 kl. 17.00 på Hotel Schaumburg, Holstebro.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Meddelelse om den af bestyrelsen valgte dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Re-branding
4. Vedtægtsændringer
5. Det reviderede regnskab forelægges
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
9. Orientering om UCH ved Direktør Nanna Seidelin
10. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er 
Bjarne Sørensen
Verner Sekkelund
Hanne Juul Jensen
Kristian Krabbe

Tilmelding
Skal foregå via linket nederst i udsendt indbydelse senest 1. oktober 2022.

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk