Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

SMVholstebro har fornøjelsen at invitere alle medlemmer til generalforsamling, som afholdes torsdag den 5. oktober 2023 kl. 17.00 i Anlægspavillonen i Holstebro.

Generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Meddelelse om den af bestyrelsen valgte dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Orientering om Uddannelsescenter Holstebro
  8. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen på formand@smvholstebro.dk senest 2 uger før afholdelsen.

Den traditionelle torskespisning

Efter generalforsamlingen vil der være en kort strække-ben-pause, inden torsken og snakken slippes løs.

På valg til bestyrelsen er 
Finn Orvad
Erik Hald
Alex Borg
Jan Jacobsen
Kis Bodilsen

Tilmelding
Der udsendes mail-invitationer til alle medlemmer med mulighed for tilmelding.

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk